ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ελληνικό ναυτιλιακό «θαύμα» προήλθε από το «ιδιοφυές» των Ελλήνων πλοιοκτητών, όμως στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην αξιοσύνη των Ελλήνων ναυτικών. Η αντίληψη, η γνώση του αντικειμένου και οι δεξιότητες που είχαν αναπτυγμένες οι παλαιότεροι Έλληνες αξιωματικοί, θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, για τους Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού, στη σύγχρονη απαιτητική, πολυπολιτισμική, άκρως ανταγωνιστική ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία.

Έχοντας υπόψη μας τα παραπάνω δεδομένα, δημιουργήσαμε στην «καρδιά» του Πειραιά, το Κέντρο Υποστήριξης & Οργάνωσης Ναυτικών Σπουδών (Κ.Υ.Ο.Ν.Σ) «Διάπλους», ένα “ναυτικό” χώρο στον οποίο εξειδικευμένοι συνεργάτες βοηθούν, μεθοδικά & υπεύθυνα, μαθητές ΕΠΑΛ Ναυτικής κατεύθυνσης, σπουδαστές ΑΕΝ Πλοιάρχους & Μηχανικούς, αποφοίτους ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και αποφοίτους ΙΕΚ Ναυτικού / Ναυτιλιακού τομέα, να κατακτήσουν τους στόχους που έχουν θέσει και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους…

Το Κ.Υ.Ο.Ν.Σ Διάπλους αποτελεί μια διαφορετική εκπαιδευτική πρόταση στο χώρο της υποστήριξης ναυτικών μαθημάτων, η οποία στηρίζεται σε μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση με έντονη ναυτική χροιά: ο μελλοντικός αξιωματικός εμπορικού ναυτικού βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προετοιμάζεται γνωστικά, ενσωματώνοντας παράλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα τον βοηθήσουν στην εξέλιξή του.

Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά, στην οδό 2ας Μεραρχίας 11- 2ος όροφος (απέναντι από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων – ΥΝΜ), σημείο κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.