ΕΠΑΛ – Τομέας Πλοιάρχων & Μηχανικών Ε.Ν: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ σχολικού έτους 2023 – 24

Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους ανακοινώνει το Πρόγραμμα Εξετάσεων Προσομοίωσης 2023-24, για τις τάξεις Β΄ & Γ΄ ΕΠΑ.Λ, ειδικότητας Πλοιάρχου & Μηχανικού Ε.Ν.

Ι. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

Α. Όλα τα διαγωνίσματα προσομοίωσης διεξάγονται 10.00 – 13.00 :

Με φυσική παρουσία, στο χώρο του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, Μεθώνης 87 – 4ος όροφος, για μαθητές / μαθήτριες, που κατοικούν εντός Αθηνών (ώρα προσέλευσης 09.45, το αργότερο).

Διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας keyschool – di@plous, για μαθητές / μαθήτριες, που κατοικούν εκτός Αθηνών (ώρα εισόδου στην ψηφιακή αίθουσα 09.45, το αργότερο).

Β. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες προσέρχονται στις αίθουσες (κανονικές ή ψηφιακές) το αργότερο 09.45 και έχουν μαζί τους, μόνο στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε, με μελάνι που δεν σβήνει.

Γ. Στους / Στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διανέμονται τετράδια, όμοια με εκείνα των Πανελλαδικών εξετάσεων, ώστε να εξοικειώνονται με τις συνθήκες της ρεαλιστικής εξέτασης.

Δ. Η μέγιστη διάρκεια της προσομοίωσης είναι τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων, ενώ ο χρόνος δυνατής αποχώρησης του συμμετέχοντα/της συμμετέχουσας είναι 11.30 π.μ.

Ε. Η προσομοίωση διενεργείται με παρουσία επιτηρητών, είτε δια ζώσης (με φυσική παρουσία) είτε εξ΄ αποστάσεως. Ειδικά για τις εξετάσεις μέσω υπολογιστή, οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες πρέπει να φορούν ακουστικά και να έχουν συνεχώς ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα.

ΣΤ. Η διόρθωση των γραπτών για τις φάσεις 1 έως και 4 γίνεται από έναν εξειδικευμένο συνεργάτη (Πλοίαρχο Ε.Ν. – Μηχανικό Ε.Ν. – Μαθηματικό) – μέλος της Ομάδας του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, ενώ στην 5η φάση (Πανελλαδική προσομοίωση) η διόρθωση γίνεται από δύο εξειδικευμένους συνεργάτες – μέλη της Ομάδας του ΚΥΟΝΣ Διάπλους.

 

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του ΚΥΟΝΣ Διάπλους συμμετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εξετάσεις προσομοίωσης, καθώς αποτελούν μέρος του προγράμματος εκπαίδευσής τους, ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ.

Τα μέλη του προγράμματος D – m@thisis και D – m@thisis +, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ σε όλες τις εξετάσεις προσομοίωσης εκτός από εκείνη που διεξάγεται σε Πανελλαδικό επίπεδο (5η φάση). Για τη συμμετοχή τους στη φάση αυτή , υπάρχει χρέωση 25 ευρώ ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές και μαθήτριες που δεν είναι μέλη του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης με χρέωση 20 ευρώ ανά εξεταζόμενο μάθημα της 1ης έως και 4ης φάσης και 40 ευρώ ανά εξεταζόμενο μάθημα της 5ης φάσης (Πανελλαδική προσομοίωση).

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ, 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

& ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΟΣΟΥ.

Μετά από κάθε εξέταση, όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν το διορθωμένο γραπτό και την Αναφορά Αξιολόγησης από την έμπειρη & εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, στην οποία επισημαίνονται και οι αδυναμίες τους και προτείνονται τρόποι προκειμένου αυτές να βελτιωθούν.

1η φάση ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

EΝΑΡΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η έναρξη της 1ης φάσης προσομοίωσης θα λάβει χώρα το Σάββατο 18/11/2023, με τα μαθήματα:

1. Ναυσιπλοΐα ΙΙ (Πλοίαρχοι Ε.Ν)

Εξεταζόμενη ύλη Γ΄ τάξης : Από τα Κεφάλαια 7 & 8, του Σχολικού βιβλίου , οι παράγραφοι

7.1 (Εδάφια 1,2,3,4,5,6,8,9,10), 7.2(Εδάφια 1,2,3,4,5), 7.3(Εδάφια 1,2,3), 7.4 (Εδάφια 1,2,3 εκτός από “Αν πάρομε … αυξάνει η κλίση του ήλιου”, με ασκήσεις προσδιορισμού είδους αστέρα), 7.5 (Εδάφιο 2), 7.6 (Εδάφια 1,2,3), 7.7(Εδάφια 2,3,4,5).

8.1 (Εδάφια 1,2,3,4), 8.2(Εδάφια 2,4,5,7,8), 8.3(Εδάφια 1,2,4 με ασκήσεις μετατροπής χρόνου), 8.5 (Εδάφιο 1με άσκηση υπολογισμού ΩΜΔ ηλίου).

Εξεταζόμενη ύλη Β΄ τάξης : Από τα Κεφάλαια 7 & 8, του Σχολικού βιβλίου , οι παράγραφοι

7.1 (Εδάφια 1,2,3,4,5,6,8,9,10), 7.2(Εδάφια 1,2,3,4,5), 7.3(Εδάφια 1,2,3), 7.4 (Εδάφια 1,2,3 εκτός από “Αν πάρομε … έως … αυξάνει η κλίση του ήλιου”, 4 με ασκήσεις προσδιορισμού είδους αστέρα), 7.5 (Εδάφιο 2), 7.6 (Εδάφια 1,2,3), 7.7(Εδάφια 2,3,4,5).

2. Ναυτικές Μηχανές (Μηχανικοί Ε.Ν)

Εξεταζόμενη ύλη Γ΄ τάξης : Από τα Κεφάλαια 1 & 2, της Β΄ έκδοσης του Σχολικού βιβλίου , οι παράγραφοι

1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 5.3.3, 5.3,4, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8, 2.9.1, 2.9.2, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3

Εξεταζόμενη ύλη Β΄ τάξης : 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1

Η ολοκλήρωση της 1ης φάσης προσομοίωσης θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 25-26/11/2023, με τα μαθήματα:

3. Ναυτικό Δίκαιο – Σάββατο 25/11/2023 (Πλοίαρχοι & Μηχανικοί Ε.Ν)

Εξεταζόμενη ύλη Γ΄ τάξης : Εξεταζόμενη ύλη: Από τα Κεφάλαια 1,5,6,8, του Σχολικού βιβλίου οι παράγραφοι

1.1, 1.2, 5.1 (5.1.1, 5.1.2), 5.2, 5.3, 6.6, 6.7 (6.7.1, 6.7.2), 8.1, 8.4 (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)

Εξεταζόμενη ύλη Β΄ τάξης : 1.1, 1.2, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2

4. Μαθηματικά – Κυριακή 26/11/2023 (Πλοίαρχοι & Μηχανικοί Ε.Ν)

Εξεταζόμενη ύλη Γ΄ τάξης : Από το Κεφάλαιο 1 του Σχολικού βιβλίου (Άλγεβρα – Διαφορικός λογισμός), οι παράγραφοι 1.1,1.2, χωρίς τις προτάσεις, τις αποδείξεις και τις ασκήσεις που έχουν αστερίσκο.

Εξεταζόμενη ύλη Β΄ τάξης : Από το Κεφάλαιο 1 του Σχολικού βιβλίου της Γ΄ τάξης (Άλγεβρα – Διαφορικός λογισμός), η παράγραφος 1.1 χωρίς τις προτάσεις, τις αποδείξεις και τις ασκήσεις που έχουν αστερίσκο.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής

Καθημερινά 15.00 – 21.00 & Σάββατο 09.00 – 15.00

Σας αρεσε;

Share on Facebook
Share on Twitter
Γίνε μέλος της κοινότητας Διάπλους , προετοιμάσου οργανωμένα, μεθοδικά  και …
… εάν είσαι μαθητής, μπες στη σχολή πρώτης προτίμησής σου !
… εάν είσαι φοιτητής, πάρε πτυχίο στην ώρα του, δίχως καθυστερήσεις ! 
Diaplous - Κέντρο Υποστήριξης & Οργάνωσης Ναυτικών Σπουδών -  Πειραιάς

Επικοινωνία

Μεθώνης 87, Πειραιάς 185 45
Δευτέρα – Παρασκευή : 10.00 – 20.00
Σάββατο : 10.00 – 15.00
©2019 diaplous.edu.gr | Design & Hosting by theweaver.gr