ΕΠΑΛ – ΝΑΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η περίοδος, αποτελεί για τους περισσότερους από εσάς περίοδο σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας αναφορικά με την επιλογή φροντιστηρίων ή καθηγητών προκειμένου τα παιδιά σας να διδαχθούν σωστά τη ναυτική τέχνη και να πετύχουν, μέσω αυτής, την είσοδό τους στη σχολή της 1ης προτίμησής τους.

Είχαμε την τύχη να βιώσουμε (πρώτα ως φοιτητές και μετέπειτα ως «μάχιμοι» ναυτοδάσκαλοι» σε Δημόσια Ναυτικά Λύκεια & Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) τον κύκλο μετάβασης του ναυτικού επαγγέλματος από την απόλυτη «απαξίωση», μέχρι την «καταξίωση» του ως ναυτική επιστήμη, σήμερα.

Με βεβαιότητα, πλέον, μπορούμε να  υποστηρίξουμε ότι ο Αξιωματικός  του «σήμερα» δεν έχει  σχέση με εκείνον του «χθες» καθώς, πλην των τεχνικών, πρέπει να διαθέτει ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου ν΄ ανταπεξέλθει  επιτυχώς στα καθήκοντά του.

Οι προκλήσεις της εποχής δεν επιτρέπουν την παροχή «στείρων» γνώσεων , αλλά γνώσεων ουσιαστικών, οι οποίες θα επιτρέψουν στα νέα παιδιά να κατανοήσουν ολιστικά το ναυτικό αντικείμενο, να γνωρίσουν πολύπλευρα το ναυτικό χώρο και να οριοθετήσουν τη θέση τους μέσα σε αυτόν.

Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο ναυτικών σπουδών το οποίο δίνει ιδιαίτερη σημασία και τη δέουσα προσοχή στους μαθητές των Ναυτικών λυκείων, ειδικότερα σε εκείνους που στοχεύουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα ως Πλοίαρχοι & Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις  για  κάθε μαθητή ΕΠΑΛ Ναυτικής κατεύθυνσης να  πετύχει το στόχο του, καθώς :

  • Συνυπάρχει μόνο με συμμαθητές του από την ίδια ειδικότητα, με τους οποίους έχει κοινούς στόχους & κοινή ρότα.
  • Καθοδηγείται από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία συντελούν, πέρα από τη γνωστική, στη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του.

Εμπιστευθείτε τη μόρφωση των παιδιών σας σε ένα ασφαλές  «ναυτικό  περιβάλλον» και αφήστε τους ειδικούς, με σεβασμό και αγάπη, να τα οδηγήσουν στην επιτυχία !

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ