ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

μεταξύ ΚΥΟΝΣ «Διάπλους» & μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικής κατεύθυνσης

Το «συμβόλαιο μάθησης» ενσωματώνει ένα σύνολο κανόνων , η κοινή αποδοχή και εφαρμογή των οποίων βοηθά τους μαθητές και το κέντρο να συνεργαστούν μεθοδικά προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι που έχουν  τεθεί.

Ως ΚΥΟΝΣ «Διάπλους» δεσμευόμαστε για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με έμφαση  στην ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών στα μέλη μας. Από την αρχή είμαστε σαφείς , ειλικρινείς & συνεπείς στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι στα μέλη καθώς και στις απαιτήσεις που έχουμε από αυτά, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας είμαστε συνεχώς δίπλα τους παρακολουθώντας την πρόοδο και ενισχύοντας την προσπάθειά τους.

Οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές – μέλη του κέντρου λαμβάνουν τρίµηνη – αξιολόγηση µε βαθµολογία και κατάλληλο σχολιασµό, ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς παραδίδεται σε αυτούς συνολική αξιολόγηση. Αυτό γίνεται ώστε οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δυναµική τους και να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που μπορούν να κατακτήσουν το στόχο τους!

 

Α.  Υποχρεώσεις του Κ.Υ.Ο.Ν.Σ. «Διάπλους»

Το ΚΥΟΝΣ «Διάπλους»

 1. Είναι υπεύθυνο για την ομαλή ροή των προγραμμάτων – κύκλων παρακολούθησης.
 2. Δεσμεύεται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενό της αλλά και τη μεθοδολογία με σταθερό στόχο να προετοιμάζει τους μαθητές/τριες για οποιονδήποτε τύπο εξετάσεων.
 3. Με άξονα την ανθρωποκεντρική μάθηση, οργανώνει και διαχειρίζεται το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που ενδιαφέρουν μαθητές/τριες – μέλη του, με στόχο την ανάπτυξη ακαδημαϊκών γνώσεων και ανθρώπινων αξιών.
 4. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι κάθε μαθητής/σπουδαστής έχει τον δικό του βηματισμό, οι μέντορες βοηθούν τον καθένα ξεχωριστά να αναπτύξει τις γνωστικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και την κριτική του σκέψη, ώστε ως επαγγελματίας να έχει ολοκληρωμένη προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.
 5. Μέσω του ολόπλευρου σχεδιασμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του κέντρου, αποθαρρύνεται η στείρα απομνημόνευση και η άσκοπη – ασύνδετη συσσώρευση γνώσεων. Αντίθετα, μέσω των ομαδοσυνεργατικών συναντήσεων, κάθε σπουδαστής οργανώνεται μεθοδικά και «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι οποίες ευνοούν την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, την ικανότητα της σύνθεσης ιδεών και άντλησης συμπερασμάτων και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότητα.
 6. Ενημερώνει μαθητές / σπουδαστές και γονείς / κηδεμόνες για οτιδήποτε αφορά είτε το συνολικό πρόγραμμα σπουδών ΕΠΑΛ & ΑΕΝ είτε το χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης.
 7. Έχει την ευθύνη της επίλυσης των όποιων προβλημάτων.
 8. Ορίζει ημέρες και ώρες για την ενημέρωση των γονιών σχετικά με την πρόοδο των παιδιών ή τα όποια προβλήματα.
 9. Αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης εξυπηρέτησης των μαθητών/τριών και κηδεμόνων στο όποιο αίτημά τους καθώς και της τηλεφωνικής επικοινωνίας με μέλη και γονείς, όποτε υπάρχει ανάγκη.
 10. Συνεδριάζει τακτικά με συντονιστές ομάδων και μέντορες, ενώ βοηθά στη συνεχή επιμόρφωσή τους.
 11. Φροντίζει ώστε, αν απουσιάσει κάποιος μέντορας, να τον αντικαταστήσει με άλλον ή να ορίσει άλλη ημερομηνία και ώρα για την αναπλήρωση της ομαδοσυνεργατικής συνάντησης.
 12. Οι μέντορες είναι στη διάθεση των μαθητών/τριών, όταν θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα κάτι ή να λύσουν τις απορίες τους και σε ώρες εκτός συναντήσεων.
 13. Μετά από τη διεξαγωγή κάποιου test ή την εκπόνηση εργασίας, οι μαθητές/τριες συζητούν διεξοδικά με τους μέντορες τους αναφορικά με τα λάθη τους, λαμβάνουν σχετικές επεξηγήσεις και εξετάζουν εναλλακτικές απαντήσεις.
 14. Συμπληρώνεται ανελλιπώς η ημερήσια κατάσταση με τις παρουσίες και την ύλη της ομαδοσυνεργατικής συνάντησης.
 15. Διατηρεί ανελλιπώς την καρτέλα κάθε μαθητή/τριας με τις επιδόσεις και τα σχόλια αναφορικά με συμπεριφορές, προβλήματα, ειδικές ικανότητες και τα ταλέντα του.

Β.  Υποχρεώσεις μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικής κατεύθυνσης

 • Οι μαθητές/τριες – μέλη του ΚΥΟΝΣ «Διάπλους», έχουν υποχρέωση:
 1. Να προσέρχονται ανελλιπώς στις ομαδοσυνεργατικές συναντήσεις.
 2. Όταν απουσιάζουν ,να ενημερώνουν τηλεφωνικά την Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης του κέντρου. Επίσης να ενημερώνονται από εκείνη, σχετικά με το υλικό που πρέπει να προετοιμάσουν για την επόμενη ομαδοσυνεργατική συνάντηση.
 3. Να προετοιμάζουν τις εργασίες τους.
 4. Να ζητούν να βλέπουν τα λάθη τους στα διαγωνίσματα προόδων και εξετάσεων προσομοίωσης, για συνειδητή κατανόηση των λαθών που έκαναν.
 5. Εάν για κάποιο λόγο αδυνατούν να προσέλθουν σε κάποια εξέταση κανονίζουν άμεσα, από κοινού με την Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης του κέντρου, νέα ημερομηνία και ώρα προσέλευσης.
 6. Η συμπεριφορά τους εντός του ΚΥΟΝΣ «Διάπλους» να διέπεται από σεβασμό προς τους συναδέλφους τους, το προσωπικό και το περιβάλλον του κέντρου.
 • Οι μαθητές/τριες – μέλη του ΚΥΟΝΣ «Διάπλους», έχουν δικαίωμα:
 1. Να ζητούν επιπλέον βοήθεια από τους μέντορές τους.
 2. Να προσέρχονται σε συγκεκριμένες ώρες , εκτός των ομαδοσυνεργατικών συναντήσεων, να μελετούν τα μαθήματά τους.
 3. Στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών τους από τον μέντορα , ο οποίος σεβόμενος τον προσωπικό «βηματισμό», αναγνωρίζει – αποδέχεται την προσωπικότητά τους και τους βοηθά να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

μεταξύ ΚΥΟΝΣ «Διάπλους» & σπουδαστών  ΑΕΝ

Το «συμβόλαιο μάθησης» ενσωματώνει ένα σύνολο κανόνων , η κοινή αποδοχή και εφαρμογή των οποίων βοηθά τους σπουδαστές/στριες και το κέντρο να συνεργαστούν μεθοδικά προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι που έχουν  τεθεί.

Ως ΚΥΟΝΣ «Διάπλους» δεσμευόμαστε για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με έμφαση  στην ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών στα μέλη μας. Από την αρχή είμαστε σαφείς , ειλικρινείς & συνεπείς στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι στα μέλη καθώς και στις απαιτήσεις που έχουμε από αυτά, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας είμαστε συνεχώς δίπλα τους παρακολουθώντας την πρόοδο και ενισχύοντας την προσπάθειά τους.

 1. Καταγραφή μαθησιακού προφίλ σπουδαστή

Τα πρώτο βήμα για την επίτευξη των κοινών στόχων που θέτουμε, είναι να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Να διαγνώσουμε τα μαθησιακά «κενά» , να εντοπίσουμε τη μαθησιακή νοοτροπία του και να εξακριβώσουμε τον βέλτιστο τρόπο μελέτης, ώστε να δημιουργήσουμε το ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα, δηλ. να οργανώσουμε την προετοιμασία του κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ταιριάζει αποκλειστικά στις ανάγκες του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικού διαγνωστικού test, το οποίο καλείται να συμπληρώσει κάθε  μέλος μας, αμέσως μετά την εγγραφή του.

 1. Δημιουργία Σπουδαστικής Ομάδας

Για κάθε μάθημα προετοιμασίας δημιουργείται και οργανώνεται μια  ομάδα,  υπό την ευθύνη – καθοδήγηση ενός δασκάλουμέντορα. Ο μέντορας παρακολουθεί την πορεία των σπουδαστών, συζητά μαζί τους και προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε να τους κινητοποιήσει και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους.

Δεδομένης της μαθητοκεντρικής αντίληψης που διέπει και εφαρμόζει  το ΚΥΟΝΣ Διάπλους, οι ομάδες σπουδαστών επιδιώκεται να είναι όσο πιο ομοιογενείς γίνεται. Ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών – μελών κάθε ομάδας είναι πέντε (5), ενώ στις ομάδες ειδικών τμημάτων προετοιμασίας εξετάσεων εξαμήνου είναι οκτώ (8).

 1. Ομαδοσυνεργατικές συναντήσεις (ΟΣΣ)

Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται το πρόγραμμα συναντήσεων κάθε ομάδας αναφορικά με τα υποστηριζόμενα μαθήματα.

Το πρόγραμμα ομαδοσυνεργατικών συναντήσεων (ΟΣΣ) σχεδιάζεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του ΚΥΟΝΣ Διάπλους και αποτελεί ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού  της εξεταζόμενης  ύλης / μάθημα το οποίο και διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωσή της. Διατηρείται σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια των εξαμήνων και πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα εκ μέρους των σπουδαστών/στριών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Κάθε ΟΣΣ έχει διάρκεια 60 λεπτά και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται µε ευθύνη του κέντρου, αναπληρώνεται μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες.

Η συμμετοχή σπουδαστών  στις ΟΣΣ κρίνεται  επιβεβλημένη, για την επιτυχία του προγράμματος, καθώς κύριο μέλημα του ΚΥΟΝΣ Διάπλους αποτελεί η επιτυχής αντιμετώπιση των μαθημάτων, κατά την εξεταστική περίοδο που αυτά εξετάζονται. Για το λόγο αυτό, οι παρουσίες των σπουδαστών, παρακολουθούνται καθημερινά και τηρούνται σε ειδικό αρχείο (έντυπη & ηλεκτρονική μορφή) στο κέντρο. Σπουδαστής με παρουσίες λιγότερες από 50% στις ΟΣΣ, διαγράφεται από μέλος του κέντρου.

Σε περίπτωση ατυχούς αποτελέσματος σε κάποιο από τα εξεταζόμενα μαθήματα, ενός  σπουδαστή-μέλους, ισχύουν τα ακόλουθα:

90% ≤  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ≤ 100%

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΔΩΡΕΑΝ

80% ≤  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ< 90%

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ   ΕΚΠΤΩΣΗ: 50%

70% ≤  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ < 80%

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ   ΕΚΠΤΩΣΗ: 30%

* Για τους σπουδαστές Ειδικών Κύκλων Προετοιμασίας, δεν ισχύουν οι παραπάνω εκπτώσεις.

 1. Εγγραφή Σπουδαστών

Οι σπουδαστές  των ΑΕΝ, μπορούν να εγγραφούν στο ΚΥΟΝΣ «Διάπλους» ως:

 • Σπουδαστές – Μέλη

Εγγράφονται και συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο προετοιμασίας από την αρχή μέχρι το τέλος του εξαμήνου, με στόχο την επιτυχή παρουσία στα μαθήματα εξαμήνου.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, οι σπουδαστές – μέλη οφείλουν :

Α) Να παρακολουθούν ανελλιπώς στις ΟΣΣ και εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατούν να προσέλθουν, να ενημερώσουν την Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης του κέντρου.

Β) Να εκπονούν τις εργασίες προόδου που δίνονται και στοχεύουν στην εμπέδωση της ύλης.

Γ) Να συμμετέχουν στις επαναληπτικές ΟΣΣ,  ενόψει της  εξεταστικής περιόδου.

Δ)Να συμμετέχουν στις εξετάσεις προσοµοίωσης προόδων και εξετάσεων εξαμήνου, οι οποίες διοργανώνονται στο κέντρο.

* Στους σπουδαστές – μέλη, παρέχονται ειδικά προνόμια (εκπτώσεις, ειδικές τιμές σε προγράμματα του κέντρου).

 • Σπουδαστές Ειδικών Κύκλων Προετοιμασίας

Εγγράφονται και συμμετέχουν σε ειδικά τμήματα κύκλων ταχύρυθμης προετοιμασίας προόδων & εξεταστικών περιόδων, τα οποία δημιουργούνται – οργανώνονται , εφόσον επιτρέπουν οι συνθήκες λειτουργίας του κέντρου, προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και ο ακριβής αριθμός των σπουδαστών που γίνονται δεκτοί στον κύκλο μαθημάτων καθορίζεται από το ΚΥΟΝΣ Διάπλους και ανακοινώνεται έγκαιρα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του: www.diaplous.edu.gr

Οι σπουδαστές της κατηγορίας αυτής:

Α) Οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς στις ΟΣΣ και εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατούν να προσέλθουν, να ενημερώσουν την Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης.

Β) Οφείλουν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές ΟΣΣ, ενόψει της  εξεταστικής περιόδου.

Δ) Δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις προσοµοίωσης , οι οποίες διοργανώνονται, καθώς τα τμήματα είναι ταχύρρυθμα και ο χρόνος δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Ε) Δεν επωφελούνται εκπτώσεων και ειδικών τιμών στα προγράμματα του κέντρου.

 1. Εργασίες προόδου σπουδαστή

Οι σπουδαστές – μέλη κάθε ομάδας συμπληρώνουν συστηματικά ατομικές ή συνεργατικές εργασίες προόδου (ΟΣΕΠ), προκειμένου να εμπεδώνουν την ύλη των αντίστοιχων ενοτήτων.

 1. Συνάντηση Μέντορα – Σπουδαστή

Μετά την ολοκλήρωση των ΟΣΣ,  πριν την έναρξη των εξετάσεων   προσοµοίωσης εξεταστικής περιόδου, ο μέντορας της ομάδας έχει προσωπική συνάντηση με κάθε σπουδαστή – μέλος και τον ενημερώνει σχετικά με τη μαθησιακή του εικόνα και πρόοδο.

 1. Προσομοίωση Εξεταστικής Περιόδου (ΠΕΠ)

Για τους  σπουδαστές – μέλη , αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ΟΣΣ, πριν την έναρξη της εξεταστικής των ΑΕΝ, ακολουθούν εξετάσεις  προσοµοίωσης εξεταστικής περιόδου (ΠΕΠ), στο χώρο του ΚΥΟΝΣ Διάπλους, ώστε:

 1. Να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας κάθε σπουδαστή ενόψει της επικείμενης εξεταστικής περιόδου.
 2. Να εντοπίζουμε έγκαιρα τυχόν μαθησιακές ελλείψεις και να προβαίνουμε,   στις απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις.

Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και περιλαμβάνει τα μαθήματα που παρακολουθούν οι σπουδαστές.

*   Οι εξετάσεις ακολουθούν τις συνθήκες εξέτασης των ΑΕΝ.

* Οι βαθμολογίες ανακοινώνονται εντός των επόμενων 7 ημερών από την ημερομηνία εξέτασης.

 1. Παρακολούθηση μαθησιακής πορείας σπουδαστή

Για όλους τους σπουδαστές , τηρείται Γνωστικό Αρχείο Σπουδαστή (ΓΑΣ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να παρακολουθείται η μαθησιακή πορεία τους με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.

 1. Κίνητρα Βελτίωσης Επίδοσης σπουδαστή

Στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενθάρρυνση και στην αυτορρύθμιση των σπουδαστών. Οι σπουδαστές πρέπει να συναγωνίζονται μεταξύ τους και να ανταγωνίζονται μόνο τον εαυτό τους. Να συνεργάζονται, να μοιράζονται τη γνώση, να προσπαθούν και να έχουν  επιβραβεύονται για την αποτελεσματικότητά τους.

Αναγνωρίζουμε, αξιολογούμε και επιβραβεύουμε τη μαθησιακή ανέλιξη των σπουδαστών – μελών μας μέσω  ειδικών προγραμμάτων προσφορών – υποτροφιών, ως παρώθηση για μάθηση.

 1. Κοστολόγηση υπηρεσιών

Κάθε σπουδαστής/στρια υποχρεούται να καταβάλει τέλος εγγραφής στο κέντρο. Για σπουδαστές – μέλη το τέλος αυτό καταβάλλεται μία φορά, κατά την αρχική εγγραφή. Οι σπουδαστές Ειδικών Κύκλων Προετοιμασίας  καταβάλλουν το παραπάνω τέλος σε κάθε κύκλο προετοιμασίας εξεταστικής περιόδου που παρακολουθούν.

 

Το τελικό κόστος των υπηρεσιών οργάνωσης και υποστήριξης σπουδών διαφοροποιείται ανάλογα µε το εξάμηνο και τον αριθμό μαθημάτων που επιλέγει  ο σπουδαστής.

Οι υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης σπουδών των σπουδαστών ειδικών κύκλων προετοιμασίας εξετάσεων εξαμήνων, προεξοφλούνται , ενώ των σπουδαστών – μελών καταβάλλονται σε 2 ή 3 δόσεις ,αναλόγως του αριθμού των μαθημάτων σε ημερομηνία που συμφωνείται από κοινού.

Σε περίπτωση κωλύματος εμπρόθεσμης καταβολής για σοβαρό λόγοο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Υπεύθυνη  Διοικητικής Υποστήριξης και να ορίσουν από κοινού νέα ημερομηνία καταβολής. Αν παρέλθει και η νέα ημερομηνία δίχως κάποια ενημέρωση εκ μέρους του σπουδαστή, αυτός διαγράφεται οριστικά από το ΚΥΟΝΣ Διάπλους, δίχως να έχει τη δυνατότητα επανεγγραφής.