Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

H ναυτιλία αλλάζει … καθώς υιοθετούνται και εφαρμόζονται νέες αυστηρότερες διεθνείς νομοθεσίες, με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα! Κράτη σημαίας και PSC υποχρεώνονται, πλέον, να επιβάλλουν νέους αυστηρότερους κανονισμούς και να εντατικοποιούν τις επιθεωρήσεις των πλοίων.

Τα πλοία αλλάζουν… καθώς η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η πολυπολιτισμικότητα των πληρωμάτων απαιτούν αξιωματικούς με τεχνικές,  διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.

Η ναυτική εκπαίδευση αλλάζει… καθώς στη χώρα μας λειτουργούν πλέον και Ιδιωτικές Ναυτικές Ακαδημίες Ε.Ν, ενώ οι δημόσιες ΑΕΝ, εκσυγχρονίζουν & αναβαθμίζουν τα προγράμματα σπουδών τους, με στόχο την παραγωγή υψηλού επιπέδου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού.

Στα πρώτα τους βήματα, τα νέα παιδιά που επιλέγουν το ιδιόμορφο ναυτικό περιβάλλον, πρέπει να καθοδηγηθούν μεθοδικά & υπεύθυνα!

Η πολυετής εμπειρία των συνεργατών μας στο χώρο της ναυτιλίας και της ναυτικής εκπαίδευσης, η συνεχής επιμόρφωση, ο σεβασμός στο ναυτικό επάγγελμα και κυρίως η αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε, αποτελούν εχέγγυα για τη σωστή καθοδήγηση των νέων ανθρώπων που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα, προς την κατάκτηση των στόχων τους.

Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, με σεβασμό στις μαθησιακές ανάγκες κάθε σπουδαστή & χρήση σύγχρονων καινοτομικών μεθόδων.

Στο χώρο μας, μαθητές και σπουδαστές οργανώνονται, συνεργάζονται, καθοδηγούνται, συστηματικά και μεθοδικά, “μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν” και συγκρατούν τη γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω καινοτομικών μεθόδων ομαδοσυνεργατικής μάθησης με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, διάδραση, προσωπική επαφή & επικοινωνία με τον εκπαιδευτή. Μια μοναδική και κυρίως αποτελεσματική εκπαιδευτική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας !

Για εμάς, κάθε μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση,

ένα ξεχωριστό στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί !

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας επιτρέπει την άμεση διάγνωση του μαθησιακού προφίλ κάθε μέλους και το σχεδιασμό κατάλληλου εξατομικευμένου προγράμματος, ώστε να καθοδηγηθεί με ασφάλεια στις επερχόμενες εξετάσεις.

Ειδικότερα για τους σπουδαστές των ΑΕΝ, σκοπός μας είναι η ταχύτερη δυνατή σταδιοδρομία τους, χωρίς καθυστερήσεις μαθημάτων, προς διασφάλιση της επαγγελματικής, κοινωνικής και οικονομική ανέλιξής τους.

Με ήθος, όραμα και γνώση: Εμπνέουμε, μοιραζόμαστε, πάμε μπροστά !

Στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους, παράλληλα με την υποστήριξη που παρέχουμε στα μέλη μας, σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης σπουδών, επιχειρούμε την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ναυτοσύνης σε αυτά, μέσω:

  • Οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με ομιλητές καταξιωμένα στελέχη του χώρου της ναυτιλίας
  • Ειδικά σχεδιασμένων δράσεων και επισκέψεων
  • Ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες

                           Μαζί μας το ταξίδι είναι δημιουργικό και κυρίως αποτελεσματικό, γιατί είμαστε σε θέση να σε εμπνεύσουμε                                                  και να σε καθοδηγήσουμε ασφαλώς προς την επιτυχία.

Μαζί μας, το αδύνατο γίνεται εφικτό!