ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας απέναντι στην κοινωνία και εστιάζουμε στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα.

Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής, προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές, συναισθανόμενοι τόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στη σημερινή εποχή, όσο και τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες των σπουδαστών στα πλοία.

Σε εσωτερικό επίπεδο, μεριμνούμε ώστε να διασφαλίζουμε στους συνεργάτες μας (σπουδαστές και μέντορες) άρτιες εργασιακές συνθήκες και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.

Σε εξωτερικό επίπεδο, μεριμνούμε για την ανάληψη πρωτοβουλιών με κοινωνικό, οικολογικό, φιλανθρωπικό χαρακτήρα.