ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νέα οράματα δημιουργούν νέες εργασιακές ανάγκες, άρα ευκαιρίες συνεργασίας με αξιόλογους επαγγελματίες , οι οποίοι διαθέτουν κοινές αξίες εμάς.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στο nkt@diaplous.edu.gr, να  το εξετάσουμε με απόλυτη εχεμύθεια  και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας , για την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας ανάλογης των προσόντων σας.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας !