ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α.    Μαθητές ΕΠΑΛ Ναυτικής κατεύθυνσης

 • Α1. Mentoring – Coaching   σε μαθήματα Πλοιάρχων & Μηχανικών όλων των τάξεων.
 • Α2. Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης εγχειριδίων ΚΕΠ Πλοιάρχων & Μηχανικών

Β.    Σπουδαστές ΑΕΝ

 • Β1. Mentoring – Coaching σε μαθήματα όλων των εξαμήνων των ΑΕΝ Πλοιάρχων & Μηχανικών, παλαιού και νέου κανονισμού σπουδών.
 • Β2.Mentoring – Coaching   σε μαθήματα όλων των εξαμήνων των Ιδιωτικών Ναυτικών Ακαδημιών – Πλοιάρχων & Μηχανικών.
 • Β3. Καθοδήγηση στην εκπόνηση εργασιών
 • Β4. Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης εγχειριδίων ΚΕΠ 1 & 2, Πλοιάρχων & Μηχανικών.

Γ.     Αποφοίτους ΑΕΙ – ΑΤΕΙ

 • Γ1. Mentoring – Coaching   σε όλα τα μαθήματα συμψηφισμού, για  απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Ε.Ν. – Γ΄ Τάξεως
 • Γ2. Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης εγχειριδίων ΚΕΠ 1 & 2.

Δ.    Σπουδαστές ΙΕΚ Ναυτικού & Ναυτιλιακού τομέα

 • Δ1. Mentoring – Coaching σε σπουδαστές τεχνικών ειδικοτήτων ΙΕΚ για εξετάσεις πιστοποίησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

Ε.    Εκπαιδευτικούς ναυτικών μαθημάτων

 • Ε1. Εκπαιδευτικό Mentoring & Coaching για συναδέλφους δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας, δημόσιας & ιδιωτικής, ναυτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους.
 • Ε2. Εκπαιδευτικό Mentoring & Coaching για νέους επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί (επιστημονικοί ή εργαστηριακοί συνεργάτες) στο χώρο της δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας, δημόσιας & ιδιωτικής, ναυτικής εκπαίδευσης.

ΣΤ. Επαγγελματίες Αξιωματικούς &  Κατώτερα  πληρώματα  Ε.Ν

 • ΣΤ1.Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων πρακτικής εξάσκησης & οργάνωσης σεμιναρίων, σε συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου
 • ΣΤ2.Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης εγχειριδίων ΚΕΠ Μηχανοδηγών, Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Ε.Ν