Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει για τους σπουδαστές του Α΄εξαμήνου οι οποίοι θα εγγραφούν ως μέλη από τη Δευτέρα 04/11/2019 μέχρι και τη Δευτέρα 11/11/2019, τα ακόλουθα “πακέτα” Οργάνωσης και προετοιμασίας :

  •  ΑΜ – 2

Περιλαμβάνει τα μαθήματα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  Ι του Α΄ εξαμήνου της ΑΕΝ Μηχανικών στην τιμή των  400 ευρώ για όλο το εξάμηνο !

Ενδεχόμενες extra ώρες συναντήσεων και διαγωνίσματα προσομοίωσης προόδων και εξεταστικής περιόδου, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στις παραπάνω ώρες & παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Μάθημα

Εβδομαδιαίες ώρες ΟΣΣ

( 2-5 σπουδαστές )

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

2 20
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι 2 20
 ΣΥΝΟΛΟ  4

 

40

  • ΑΜ – 4

Περιλαμβάνει τα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι, ΦΥΣΙΚΗ Ι ή ΧΗΜΕΙΑ ή ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, του Α΄ εξαμήνου της ΑΕΝ Μηχανικών στην τιμή των 750 ευρώ για όλο το εξάμηνο !

Ενδεχόμενες extra ώρες συναντήσεων και διαγωνίσματα προσομοίωσης προόδων και εξεταστικής περιόδου, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στις παραπάνω ώρες & παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Μάθημα

Εβδομαδιαίες ώρες ΟΣΣ    ( 2-5 σπουδαστές )

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

2 20
ΦΥΣΙΚΗ Ι 

ή

ΧΗΜΕΙΑ

2

20

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

2 20

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ή

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

2

20

 ΣΥΝΟΛΟ  

8

 

80

  •  ΑΜ – 6

Περιλαμβάνει τα 6 βασικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου της ΑΕΝ Μηχανικών στην τιμή των 950 ευρώ για όλο το εξάμηνο !

Ενδεχόμενες extra ώρες συναντήσεων και διαγωνίσματα προσομοίωσης προόδων και εξεταστικής περιόδου, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στις παραπάνω ώρες & παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Μάθημα

Εβδομαδιαίες ώρες ΟΣΣ

( 2-5 σπουδαστές )

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

2 20

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ή 

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

2 20

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Ι

1,5

15

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι 2

20

ΧΗΜΕΙΑ

ή

ΦΥΣΙΚΗ

2

20

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1,5

15

 

ΣΥΝΟΛΟ

 11

 

110