Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει για τους σπουδαστές του Α΄εξαμήνου οι οποίοι θα εγγραφούν ως μέλη από τη Δευτέρα 04/11/2019 μέχρι και τη Δευτέρα 11/11/2019, τα ακόλουθα “πακέτα” Οργάνωσης και προετοιμασίας :

  •  ΑΠ- 2

Περιλαμβάνει τα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΦΥΣΙΚΗ Ι του Α΄ εξαμήνου της ΑΕΝ Πλοιάρχων στην τιμή των  400 ευρώ για όλο το εξάμηνο !

Ενδεχόμενες extra ώρες συναντήσεων και διαγωνίσματα προσομοίωσης προόδων και εξεταστικής περιόδου, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στις παραπάνω ώρες & παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Μάθημα

Εβδομαδιαίες ώρες ΟΣΣ

( 2-5 σπουδαστές )

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

2 20
ΦΥΣΙΚΗ Ι 2

20

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

4

 

40

  • ΑΠ- 4

Περιλαμβάνει τα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι , ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι, ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι του Α΄ εξαμήνου της ΑΕΝ Πλοιάρχων στην τιμή των 750 ευρώ για όλο το εξάμηνο !

Ενδεχόμενες extra ώρες συναντήσεων και διαγωνίσματα προσομοίωσης προόδων και εξεταστικής περιόδου, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στις παραπάνω ώρες & παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Μάθημα

Εβδομαδιαίες ώρες ΟΣΣ

( 2-5 σπουδαστές )

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

2 20
ΦΥΣΙΚΗ Ι 2

20

ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι

2 20

Ν. ΔΙΚΑΙΟ Ι

1

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

7

 

70

  •  ΑΠ- 6

Περιλαμβάνει τα 6 βασικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου της ΑΕΝ Πλοιάρχων στην τιμή των   950 ευρώ για όλο το εξάμηνο !

Ενδεχόμενες extra ώρες συναντήσεων και διαγωνίσματα προσομοίωσης προόδων και εξεταστικής περιόδου, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στις παραπάνω ώρες & παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Μάθημα

Εβδομαδιαίες ώρες ΟΣΣ

( 2-5 σπουδαστές )

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

2 20

ΦΥΣΙΚΗ Ι

2

20

ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι

2

20

Ν. ΔΙΚΑΙΟ Ι 1

10

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

2

20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ 1

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

10

 

100