ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ & ΑΠΟ … ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους, έχοντας πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια σπουδαστών, συνεργατών και επισκεπτών του Κέντρου, συνεχίζουμε τη λειτουργία μας , ενισχύοντας και αξιοποιώντας τις ψηφιακές μας υποδομές.

Για το διάστημα από 07-11-2020 μέχρι 30-11-2020 και όσο χρειασθεί, οι ομαδοσυνεργατικές συναντήσεις για τα μαθήματα Ναυτικών Λυκείων, τα μαθήματα ΑΕΝ Π/Μ και τα μαθήματα αντιστοιχίας των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ, θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δι@πλους , του Κέντρου.
Η εμπειρία της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας τον περασμένο Μάρτη και κυρίως τα αποτελέσματα των σπουδαστών – μελών μας Ιούνη & Σεπτέμβρη, αποδεικνύουν ότι είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα και επιτυχώς στις απαιτήσεις της νέας κατάστασης.
Με τη συμβολή συνεργατών που αγαπούν τη δουλειά τους και σπουδαστών που έχουν όρεξη να διδαχθούν μετατρέπουμε την ψηφιακή αίθουσα σε χώρο ουσιαστικής μάθησης, μοιραζόμαστε τη γνώση και προχωράμε μπροστά, ΑΣΦΑΛΩΣ !
ΚΥΟΝΣ Διάπλους – Πάντα δίπλα σου