Σχετικά με μας

Εισαγωγή

Μπορεί το  Ελληνικό ναυτιλιακό «θαύμα» να προήλθε από το «ιδιοφυές» των Ελλήνων πλοιοκτητών, όμως στηρίχθηκε στη ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών. Η αντίληψη, η γνώση του αντικειμένου και οι αναπτυγμένες δεξιότητες που διέθεταν οι παλαιότερες γενεές Ελλήνων Αξιωματικών Ε.Ν, θεωρούνται στις μέρες μας, προσόντα απαραίτητα  για τους Αξιωματικούς Ε.Ν της σύγχρονης, πολυπολιτισμικής και άκρως ανταγωνιστικής ελληνικής- ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας.

Με οδηγό τα παραπάνω δεδομένα, δημιουργήσαμε στον Πειραιά το Κέντρο Υποστήριξης & Οργάνωσης Ναυτικών Σπουδών (Κ.Υ.Ο.Ν.Σ) «Διάπλους»ένα “ναυτικό”  πολυχώρο μελέτης , στην οδό Μεθώνης 87, σημείο κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Η Φιλοσοφία μας

 

Ο σημερινός φοιτητής , ως μελλοντικός Αξιωματικός Ε.Ν, βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προετοιμάζεται γνωστικά, ενσωματώνοντας, παράλληλα, ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν στην εξέλιξή του !

Διότι :  

H ναυτιλία αλλάζει … καθώς υιοθετούνται και εφαρμόζονται νέες αυστηρότερες διεθνείς νομοθεσίες, με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα! Κράτη σημαίας και PSC υποχρεώνονται, πλέον, να επιβάλλουν νέους αυστηρότερους κανονισμούς και να εντατικοποιούν τις επιθεωρήσεις των πλοίων.

Τα πλοία αλλάζουν… καθώς η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η πολυπολιτισμικότητα των πληρωμάτων απαιτούν αξιωματικούς με τεχνικές,  διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Η ναυτική εκπαίδευση αλλάζει… καθώς στη χώρα μας λειτουργούν πλέον και Ιδιωτικές Ναυτικές Ακαδημίες Ε.Ν, ενώ οι δημόσιες ΑΕΝ, εκσυγχρονίζουν & αναβαθμίζουν τα προγράμματα σπουδών τους, με στόχο την παραγωγή υψηλού επιπέδου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού.

Γι΄ αυτό :  

Τα νέα παιδιά , που επιλέγουν το “ιδιόμορφο” ναυτικό περιβάλλον, στα πρώτα βήματά τους, πρέπει να καθοδηγηθούν  μεθοδικά & υπεύθυνα!

Η πολυετής εμπειρία των συνεργατών μας στο χώρο της ναυτιλίας και της ναυτικής εκπαίδευσης, η συνεχής επιμόρφωση, ο σεβασμός στο ναυτικό επάγγελμα και κυρίως η αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε, αποτελούν εχέγγυα για τη σωστή καθοδήγηση των νέων ανθρώπων που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα.

Στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους :  

Παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας καινοτομικές μεθόδους,  σεβόμενοι τις διαφορετικές “μαθησιακές” ανάγκες των μελών μας.

Στο Κέντρο, τα μέλη μας οργανώνονται, συνεργάζονται, καθοδηγούνται, συστηματικά και μεθοδικά, “μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν” και συγκρατούν τη γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω καινοτομικών μεθόδων ομαδοσυνεργατικής μάθησης με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, διάδραση, προσωπική επαφή & επικοινωνία με τον εκπαιδευτή. Μια μοναδική και κυρίως αποτελεσματική εκπαιδευτική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας !

Για εμάς, κάθε μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση, ένα ξεχωριστό στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί !

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας επιτρέπει την άμεση διάγνωση του μαθησιακού προφίλ κάθε μέλους και το σχεδιασμό κατάλληλου εξατομικευμένου προγράμματος, ώστε να καθοδηγηθεί με ασφάλεια στις επερχόμενες εξετάσεις. Ειδικότερα :
  • για τους μαθητές/ τις μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ, στόχος είναι η εισαγωγή στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους,  ενσωματώνοντας την κατάλληλη “κουλτούρα”, ώστε να είναι σε θέση να  ανταποκριθούν σωστά και γρήγορα στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
  • για τους σπουδαστές / τις σπουδάστριες των ΑΕΝ, στοχεύουμε στη λήψη πτυχίου δίχως περιττές καθυστερήσεις μαθημάτων, ώστε να διασφαλίσουν, το ταχύτερο  δυνατό επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ανέλιξη. 

Με ήθος, όραμα και γνώση: Εμπνέουμε, μοιραζόμαστε, πάμε μπροστά !

Η ομάδα μας, παράλληλα με την υποστήριξη που παρέχει στα μέλη, σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης σπουδών, στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της ναυτοσύνης, μέσω:

  • Οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με ομιλητές καταξιωμένα στελέχη του χώρου της ναυτιλίας
  • Ειδικά σχεδιασμένων δράσεων και επισκέψεων
  • Ανάπτυξης τεχνικών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες

Μαζί μας το ταξίδι είναι δημιουργικό και κυρίως αποτελεσματικό, γιατί είμαστε σε θέση να  εμπνεύσουμε και να  καθοδηγήσουμε ασφαλώς προς την επιτυχία.

Μαζί μας, το αδύνατο γίνεται εφικτό!

Υπηρεσίες

Α.    Μαθητές ΕΠΑΛ τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν), τομέα Μηχανολογίας , τομέα Ηλεκτρολογίας  

Α1. Mentoring – Coaching   σε μαθήματα ειδικότητας  όλων των τάξεων.

Β.    Σπουδαστές ΑΕΝ

Β1. Mentoring – Coaching σε μαθήματα όλων των εξαμήνων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΑΕΝ, Πλοιάρχων & Μηχανικών.

Β2. Καθοδήγηση στην εκπόνηση εξαμηνιαίων και πτυχιακών εργασιών.

Γ.     Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΑΤΕΙ

Γ1. Mentoring – Coaching   σε όλα τα μαθήματα αντιστοιχίας , για  απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Ε.Ν. – Γ΄ Τάξεως

Δ.    Φοιτητές Ναυτιλιακών τμημάτων 

Δ1. Mentoring – Coaching σε σε μαθήματα όλων των εξαμήνων

Δ2. Καθοδήγηση στην εκπόνηση εξαμηνιαίων και πτυχιακών εργασιών. 

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους εστιάζουμε στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα.

Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής, προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές, συναισθανόμενοι τόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στη σημερινή εποχή, όσο και τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες των σπουδαστών στα πλοία.

Σε εσωτερικό επίπεδο, μεριμνούμε ώστε να διασφαλίζουμε στους συνεργάτες μας  άρτιες εργασιακές συνθήκες και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.

Σε εξωτερικό επίπεδο, μεριμνούμε για την ανάληψη πρωτοβουλιών με κοινωνικό, οικολογικό, φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Νέοι Συνεργάτες

Νέα οράματα δημιουργούν νέες εργασιακές ανάγκες, άρα ευκαιρίες συνεργασίας με αξιόλογους επαγγελματίες , οι οποίοι διαθέτουν κοινές αξίες εμάς.

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στο nkt@diaplous.edu.gr, να  το εξετάσουμε με απόλυτη εχεμύθεια  και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας , για την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας ανάλογης των προσόντων σας.