AΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)

Φίλε σπουδαστή / Φίλη σπουδάστρια 

Αν είσαι Πλοίαρχος …

Όπως γνωρίζεις, στη Ναυτιλιακή Οικονομική Θεωρία το πλοίο χαρακτηρίζεται ως «οικονομική δραστηριότητα έντασης κεφαλαίου» προκειμένου να επισημανθεί το ιδιαίτερα υψηλό κόστος του. Στη ναυτιλιακή αγορά ο ανωτέρω όρος συνδυάζεται με τον όρο «remote management», προκειμένου να αιτιολογήσει την εμπιστοσύνη κάθε  ναυτιλιακής εταιρίας, αναφορικά με τη διαχείριση του πλέον ακριβού περιουσιακού στοιχείου της, χιλιάδες μίλια μακριά, σε ελάχιστο αριθμό ατόμων. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι  η επιτυχής διαχείριση ενός ιδιαίτερα ακριβού αντικειμένου όπως είναι το πλοίο σήμερα, προϋποθέτει τη στελέχωση του με ικανά  και  άξια πληρώματα που διαθέτουν γνώση, ικανότητα και κρίση.

” Ένας αξιωματικός αποφεύγοντας προβλήματα ή  ζημιές, οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν και να ζημιώσουν το πλοίο, προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες και έτσι, παρά το υψηλότερο κόστος του, η παρουσία του αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του πλοίου”, όπως ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του  ο Δρ. Γιώργος Γράτσος, πρόεδρος του Δ.Σ της Helmepa. Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, σκιαγραφείται το προφίλ του σημερινού αξιωματικού: διοικητής και ηγέτης, με ικανότητες τόσο τεχνικές ,που αφορούν στη διαχείριση και  επισκευή  των συστημάτων του πλοίου όσο και διοικητικές που εστιάζουν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που επανδρώνει το πλοίο αυτό.

Ως  απόφοιτος της ΑΕΝ – επαγγελματίας Αξιωματικός καταστρώματος, θα κληθείς άμεσα να αναλάβεις καθήκοντα που αφορούν στην εκτέλεση μιας ασφαλούς βάρδιας, οπότε πρέπει να διαθέτεις ουσιαστική μόρφωση:

  • σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου σε καταστάσεις κρίσεων να λαμβάνεις γρήγορα τις σωστές αποφάσεις
  • σε επίπεδο κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων, προκειμένου ν΄αλληλεπιδράς με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, να διαχειρίζεσαι σωστά τους πόρους γέφυρας , να είσαι σε θέση να δίνεις και να εκτελείς τις σωστές εντολές σε επίπεδο ιεραρχίας, όταν χρειάζεται.

.

Αν είσαι Μηχανικός….

Ο όρος «ναυτική τέχνη» ή «ναυτοσύνη» χρησιμοποιείται, για να περιγράψει ένα ευρύτατο φάσμα ναυτικών γνώσεων το οποίο συμπεριλαμβάνει τεχνικές γνώσεις (σε θέματα χειρισμών – συντήρησης μηχανημάτων/εξαρτημάτων τα οποία βρίσκονται στο πλοίο, εκτός της ναυσιπλοΐας) και τα καθήκοντα Πλοιάρχου, Αξιωματικών γέφυρας, μηχανής και κατωτέρου πληρώματος, για την αντιμετώπιση διαφόρων συνθηκών.

Όμως η ευρύτερη έννοια της “ναυτοσύνης” εμπεριέχει και τον παραδοσιακό κώδικα “ηθικής” των ναυτικών, όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (ναυαγίου, εγκατάλειψης σκάφους, διάσωσης ναυαγών κ.ά), όπου ο Πλοίαρχος, κατά παράδοση, εγκαταλείπει τελευταίος το πλοίο, ενώ το πλήρωμα με αυταπάρνηση συνδράμει στη διάσωση των επιβατών. Ο όρος συνδέθηκε παραδοσιακά με τους Έλληνες ναυτικούς, καθώς στο σύνολο τους αντιμετώπιζαν το πλοίο ως «σπίτι» τους. Το πονούσαν και φρόντιζαν να το διατηρούν  πάντα  σε καλή κατάσταση, εργαζόμενοι υπερωριακά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ειδικότερα οι Έλληνες Αξιωματικοί Μηχανής των εμπορικών πλοίων, διέθεταν τη μοναδική ικανότητα να δίνουν λύσεις σε δύσκολα προβλήματα χάρη σε ευφυείς επινοήσεις (κοινώς: «πατέντες») και με χαμηλό κόστος να διατηρούν αξιόπλοα ακόμα και «απαξιωμένα» πλοία , προσφέροντας έσοδα τόσο στις εταιρίες τους όσο και στην Ελληνική οικονομία.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ : πολυπολιτισμικά πληρώματα, νέα συστήματα πρόωσης, νέου τύπου προωστήριες μηχανές, νέα καύσιμα, περιοχές ECAs, SECAs, NECAs, δείκτες EEDI, MRV, δείχνουν το δρόμο προς τη νέα πραγματικότητα, η οποία δεν είναι απαραίτητα πιο δύσκολη όμως σίγουρα είναι πιο απαιτητική σε σχέση με το “χθες¨.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή  κοινότητα  αναμορφώνει τη διδακτέα ύλη της ναυτικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας σε θέματα κανονισμών, ασφάλειας ζωής & ναυσιπλοΐας,  πράσινης ναυτιλίας  και σε εργασιακά – κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με  τη διαβίωση  και το ρόλο του επαγγελματία ναυτικού στο πλοίο: διαπροσωπικές σχέσεις , ιεραρχία,  άγχος, κόπωση, κ.ά. Επιπρόσθετα, τα σύγχρονα αυτοματοποιημένα πλοία δημιουργούν την ανάγκη εκπαίδευσης ποιοτικών αξιωματικών με γνώσεις και ικανότητες , ενώ η εκπαίδευση ποιοτικών αξιωματικών αποτελεί προϋπόθεση για υπάρχουν και να εξελίσσονται τα πλοία αυτά.

Στο ΚΥΟΝΣ Διάπλους, δίχως να παραβλέπουμε το βασικό μας στόχο (δίπλωμα στην ώρα του) φροντίζουμε για την ενσωμάτωση των κατάλληλων ποιοτικών χαρακτηριστικών ώστε, ως  επαγγελματίας, να μπορείς ν΄ ανταποκριθείς στις αυξημένες απαιτήσεις της γέφυρας και του μηχανοστασίου ενός σύγχρονου πλοίου !