ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ Π/Μ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι σπουδαστές των ΑΕΝ, για το νέο κανονισμό σπουδών