Τομέας ΜΗΧΑΝΟΝΛΟΓΙΑΣ
Τομέας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

              Β ΄τάξη ΕΠΑ.Λ : ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ … ΞΕΚΙΝΑ !

Η επιλογή της κατεύθυνσης, αποτελεί για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ το έναυσμα για την κατάκτηση των στόχων που έχουν θέσει αναφορικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κέντρου, βασισμένο στο τρίπτυχο Μέθοδος – Εξάσκηση – Καινοτομία, βοηθά τους μαθητές:

 • Nα οργανώσουν και να κατανοήσουν την εξεταστέα ύλη, η οποία θα τους οδηγήσει στη Σχολή της πρώτης επιλογής τους.
 • Να αναπτύξουν τη συνθετική τους ικανότητα.
 • Να λάβουν την κατάλληλη Ακαδημαϊκή & Επαγγελματική κουλτούρα, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα και να αγαπήσουν βαθύτερα το αντικείμενο που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν.

Οι σημειώσεις , τα σύγχρονα εκπαιδευτικά βοηθήματα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις κάθε ειδικότητας, οι συνεχείς εργασίες και προσομοιώσεις, ο υπεύθυνος καθηγητής για κάθε ειδικότητα και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι  επαγγελματικού προσανατολισμού, αποτελούν τα ισχυρά «εργαλεία» του ΚΥΟΝΣ Διάπλους για την επίτευξη του στόχου των μαθητών μας.

Β΄ ΤΑΞΗ  – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2023 – 24

Το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα 3 – 5 μαθητών/μαθητριών.
Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
Τα μαθήματα προσφέρονται με φυσική παρουσία ή μέσω υπολογιστή ή με τη μέθοδο μεικτής μάθησης.
Κάθε μάθημα διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα , για 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες. Η διάρκεια  κάθε διδακτικής ώρας είναι 50΄ και μεταξύ των ωρών μεσολαβεί διάλειμμα 10΄.  
 

Έναρξη κύκλου : 15 /10/2023

Λήξη κύκλου :       15/05/2024

Μηνιαία δίδακτρα : 190 Ευρώ

ΨΗΦΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – Τ.Η.Υ.Σ.Ε.Δ.Τ.)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – Τ.Η.Σ.Ε.Δ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – Όλες οι ειδικότητες)


2.0 ΩΡΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – Τ.Η.Σ.Ε.Δ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ( Τ.Μ.Ε.Κ. και Τ. Θ.Υ.Ε.)      ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Ψ.Α.Κ.)                                                                                        ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (Τ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ)                                                                        ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Τ.Μ.Α.)

 

1.5 ΩΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ3.5 ΩΡΕΣ
 
Ο χειμερινός κύκλος προετοιμασίας, περιλαμβάνει:
 • Εβδομαδιαία Άσκηση Αυτοαξιολόγησης, μετά από κάθε διδακτική ενότητα
 • Εβδομαδιαίες Εργασίες
 • Μηνιαία Επαναληπτικά διαγωνίσματα
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών εξετάσεων, σε 5 φάσεις
 • Συμμετοχή σε Πανελλαδικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων – εγγραφών:

Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2023

 

ΕΠΑΛ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  –  Καλοκαίρι 2024

Το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα 3 – 5 μαθητών/μαθητριών.
Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
Τα μαθήματα προσφέρονται με φυσική παρουσία ή μέσω υπολογιστή ή με τη μέθοδο μεικτής μάθησης.
Η διάρκεια  κάθε διδακτικής ώρας είναι 50΄. Κάθε μάθημα διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα , για 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες. Η διάρκεια  κάθε διδακτικής ώρας είναι 50΄ και μεταξύ των ωρών μεσολαβεί διάλειμμα 10΄.   

 

Έναρξη κύκλου : 10/06/2023

Λήξη κύκλου :      20/07/2023

Δίδακτρα κύκλου: 420-590 Ευρώ

ΨΗΦΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – Τ.Η.Υ.Σ.Ε.Δ.Τ.)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – Τ.Η.Σ.Ε.Δ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – Όλες οι ειδικότητες)


3.0 ΩΡΕΣ

 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ( Τ.Μ.Ε.Κ. και Τ. Θ.Υ.Ε.)        ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Ψ.Α.Κ.)                                                                                          ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (Τ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ)                                                                        ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Τ.Μ.Α.)

3.0 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3.0 ΩΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ανά ειδικότητα 9.0 ΩΡΕΣ

Μετά το τέλος κάθε μαθήματος , οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στη βιβλιοθήκη του ΚΥΟΝΣ Διάπλους για μελέτη

και εξάσκηση !
Οι μαθητές/μαθήτριες που παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσω υπολογιστή, αμέσως μετά το μάθημα, μελετούν
και εξασκούνται με εργασία από την τράπεζα θεμάτων !
Τα δίδακτρα του εντατικού κύκλου προετοιμασίας καθορίζονται ως εξής:
420 ευρώ, για συμμετοχή στα μαθήματα ειδικότητας (36 ώρες, συνολικά)
590 ευρώ, για συμμετοχή στα μαθήματα ειδικότητας & στα Μαθηματικά (54 ώρες, συνολικά)
 

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων μαθημάτων & εγγραφών :

Παρασκευή  07 Ιουνίου 2024

 
 
 

Γ ΄τάξη ΕΠΑ.Λ : ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Οι μαθητές των τομέων Μηχανολογίας & Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής -Αυτοματισμού ΕΠΑ.Λ καλούνται να είναι σωστά προετοιμασμένοιμαθησιακά και ψυχολογικά, προκειμένου να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, προαπαιτούμενες για τις Πανελλαδικές  εξετάσεις.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εξειδικευμένοι – έμπειροι συνεργάτες μας, οι οργανωμένες σημειώσεις ανά μάθημα , τα φύλλα έργου & τα συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης, προσφέρουν ολοκληρωμένη προετοιμασία με στόχο την επιτυχία των μελών μας στην πρώτη σχολή προτίμησής τους !

 

Γ΄ ΤΑΞΗ  – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2023 – 24

Το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα 3 – 5 μαθητών/μαθητριών.
Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
Τα μαθήματα προσφέρονται με φυσική παρουσία ή μέσω υπολογιστή ή με τη μέθοδο μεικτής μάθησης.
Κάθε μάθημα διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα , για 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες. Η διάρκεια  κάθε διδακτικής ώρας είναι 50΄ και μεταξύ των ωρών μεσολαβεί διάλειμμα 10΄.  
 

Έναρξη κύκλου : 11 /09/2023

Λήξη κύκλου :       11/06/2024

Μηνιαία δίδακτρα : 260 Ευρώ

ΨΗΦΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – Τ.Η.Υ.Σ.Ε.Δ.Τ.)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – Τ.Η.Σ.Ε.Δ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – Όλες οι ειδικότητες)


2.0 ΩΡΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ( Τ.Μ.Ε.Κ. και Τ. Θ.Υ.Ε.)        ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Ψ.Α.Κ.)                                                                                          ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (Τ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ)                                                                        ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Τ.Μ.Α.)

2.0 ΩΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ4.0 ΩΡΕΣ
 
Ο χειμερινός κύκλος προετοιμασίας, περιλαμβάνει:
 • Εβδομαδιαία Άσκηση Αυτοαξιολόγησης, μετά από κάθε διδακτική ενότητα
 • Εβδομαδιαίες Εργασίες
 • Μηνιαία Επαναληπτικά διαγωνίσματα
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών εξετάσεων, σε 5 φάσεις
 • Συμμετοχή σε Πανελλαδικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων – εγγραφών:

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023