ΜΑΘΗΜΑΤΑ AEN

Για σπουδαστές ΑΕΝ & σπουδαστές ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Ατομικά ή σε ομάδες 2-5 σπουδαστών

Α΄ εξάμηνο

Αποτελεί εξάμηνο γνωριμίας κυρίως με τον Ακαδημαϊκό χώρο και τις απαιτήσεις του, ενώ η γνωριμία με το αντικείμενο σπουδών περιορίζεται σε μια αρχική γενική εικόνα.

 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Μαθηματικά για Πλοιάρχους I
 • Φυσική για Πλοιάρχους I
 • Ναυτικό Δίκαιο I
 • Ναυτιλία I – Ναυτική Γεωγραφία

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I
 • Φυσική Ι
 • Χημεία
 • Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
 • Ναυπηγία I – Ναυτιλιακές Γνώσεις
 • Ναυτική Μηχανολογία
 • Μηχανολογικό Σχέδιο I

Δημιουργούμε το γνωστικό υπόβαθρο των θετικών μαθημάτων, καθώς αποτελούν τη βάση για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων υποδομής και ειδικότητας.

 
 

Β΄ εξάμηνο

Εξάμηνο ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς εισάγονται μαθήματα υποδομής και ειδικότητας, ενώ καθορίζει , σε συνδυασμό με το Α΄ εξάμηνο, αν ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να εκτελέσει το 1ο εκπαιδευτικό ταξίδι.

 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Μαθηματικά για Πλοιάρχους II
 • Φυσική για Πλοιάρχους II
 • Ναυτιλία II
 • Ναυτικές Επικοινωνίες I
 • Ναυτική Μετεωρολογία I
 • Ναυπηγία – Σχέδιο I

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Μαθηματικά II & Στατιστική
 • Φυσική II
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική I
 • Αντοχή Υλικών
 • Μηχανική ρευστών I
 • Ναυτικές Μηχανές
 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου I – Δίκτυα

Εστιάζουμε στο μεθοδολογικό επίπεδο, για την επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα περισσότερα μαθήματα.

 
 

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε κάποιο άλλο μάθημα εξαμήνου, καλέστε μας να συζητήσουμε.

Γ΄ εξάμηνο

Μετά την επιστροφή από το 1ο εκπαιδευτικό ταξίδι, στο εξάμηνο αυτό, εισάγονται νέα ενδιαφέροντα μαθήματα υποδομής και ειδικότητας, μέσω των οποίων επιχειρείται εμβάθυνση στο αντικείμενο της Ναυτικής Τέχνης.

 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Φυσική για Πλοιάρχους III
 • Ναυτικές Μηχανές & Μηχανήματα
 • Ναυτιλία ΙΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Τεχνολογία Υλικών
 • Ηλεκτρονικά Ι
 • Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
 • Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου
 • Ηλεκτρικές Μηχανές I
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στο συνδυασμό θεωρητικής και βιωματικής μάθησης με χρήση ειδικά διαμορφωμένων μεθοδολογιών.

 
 

Δ΄ εξάμηνο

Εξάμηνο που περιλαμβάνει συνδυασμό μαθημάτων υποδομής και ειδικότητας, με στόχο στην περαιτέρω εμβάθυνση και κατανόηση λειτουργιών σε επίπεδο Ναυτικής Τέχνης.

 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Ναυτικό Δίκαιο II
 • Ναυτική Μετεωρολογία II
 • Ναυτιλία III

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική II
 • Ψηφιακά Συστήματα – Δίκτυα Υπολογιστών
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
 • Μηχανική Ρευστών II
 • Ατμοπαραγωγοί

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στο συνδυασμό θεωρητικής και βιωματικής μάθησης με χρήση παραδειγμάτων που σχετίζονται με την εργασία τους, ώστε να κατανοήσουν την ωφέλεια των γνώσεων που αποκτούν από τα μαθήματα αυτά, στο επάγγελμά τους.

 
 

Είμαστε δίπλα σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές σας στις ΑΕΝ.

Προγραμματίστε μια συνάντηση, ελάτε να μας γνωρίσετε & να μιλήσουμε από κοντά !

E΄ εξάμηνο

Στο προτελευταίο εξάμηνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ειδικότητας, ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν σημαντικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του πλοίου και το αξιόπλοο αυτού.

 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Ναυτιλία IV
 • Ευστάθεια Πλοίου I
 • Μεταφορά Φορτίων I

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Ναυπηγία II
 • Καύσιμα – Λιπαντικά
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου I – Αισθητήρια – Μετρήσεις
 • Ατμοστρόβιλοι
 • Ηλεκτρικές Μηχανές II
 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου II – Μεταφορά Υγρών Φορτίων

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στη χρήση εξειδικευμένων μεθοδολογιών σε συνδυασμό με συνεχή εξάσκηση, βιωματική μάθηση και χρήση τεχνολογίας.

 
 

 

 

ΣΤ΄ εξάμηνο

Αποτελεί το εξάμηνο της εκπλήρωσης των οραμάτων και της δικαίωσης των επιλογών και κόπων κάθε σπουδαστή. Περιλαμβάνει μόνο μαθήματα ειδικότητας. Ακολουθεί το 2 εκπαιδευτικό ταξίδι (υπό όρους). Μετά το τέλος του, αν δεν οφείλονται μαθήματα, ακολουθεί η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των σπουδαστών.

 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Ευστάθεια Πλοίου II – Κοπώσεις
 • Μεταφορά Φορτίων II

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου III – Συστήματα Εκφόρτωσης
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης III & Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου II, Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα
 • Ψυκτικές – Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Αερισμός
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στο συνδυασμό βιωματικής μάθησης και ειδικά διαμορφωμένων μεθοδολογιών.

 
 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ :

Με φυσική παρουσία στο χώρο μας ή μέσω  υπολογιστή ή με τη μέθοδο μεικτής μάθησης