Α.Ε.Ν ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ :
μαθήματα εξαμήνων, οφειλόμενα μαθήματα & μαθήματα αντιστοιχίας

Ατομικά - Group 3-5

Από το 2019 μέχρι σήμερα, το ΚΥΟΝΣ Διάπλους έχει υποστηρίξει επιτυχώς εκατοντάδες μέλη, είτε Πλοιάρχους και Μηχανικούς ΟΛΩΝ των ΑΕΝ της χώρας, Δημοσίων και Ιδιωτικών, είτε αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ , σε μαθήματα αντιστοιχίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (60%)αφορά υποστήριξη σπουδαστών/σπουδαστριών της ΑΕΝ Ασπροπύργου , εκ των οποίων περίπου 2/3 είναι Μηχανικοί Ε.Ν και 1/3 Πλοίαρχοι Ε.Ν.

Ποσοστό περίπου 25 % της υποστήριξης, προσφέρθηκε σε σπουδαστές και σπουδάστριες περιφερειακών  ΑΕΝ, κυρίως μέσω υπολογιστή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μεικτής μάθησης (σπουδαστές/σπουδάστριες με τόπο διαμονής την Αττική, οι οποίοι/οποίες κατά τη διάρκεια των περιόδων Χριστουγέννων και Πάσχα έκαναν μαθήματα με φυσική παρουσία ενώ την υπόλοιπη περίοδο μέσω υπολογιστή).Από αυτούς, λίγο πάνω από τους μισούς ήταν Πλοίαρχοι Ε.Ν και οι υπόλοιποι Μηχανικοί Ε.Ν. Τέλος, ποσοστό περίπου 10% της υποστήριξης, αφορούσε σε σπουδαστές Κ.Ε.Σ.Ε.Ν , οι οποίοι αρίστευσαν στις εξετάσεις που έδωσαν (2/3 εξ΄ αυτών Πλοίαρχοι Ε.Ν. και 1/3 Μηχανικοί Ε.Ν) και ποσοστό περίπου 5% αφορούσε σε σπουδαστές Ιδιωτικών Α.Ε.Ν (Βάρνα, Μητροπολιτικό Κολλέγιο). 

Έχοντας, πλέον, σημαντικό δείγμα γραφής αποτελεσμάτων εξεταστικών περιόδων στα υποστηριζόμενα μαθήματα είμαστε σε θέση να  τα παρουσιάσουμε σε πίνακες, ανά εξάμηνο σπουδών, με βάση τα στοιχεία  του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Κέντρου, μέχρι 06/10/2023

Οι πίνακες αναπροσαρμόζονται, βάσει των αποτελεσμάτων των μελών μας, μετά από κάθε εξεταστική περίοδο και από αυτούς, μπορείς να δεις και να κρίνεις….

Με έντονα γράμματα , αναφέρονται τα μαθήματα που είναι πρώτα σε ζήτηση, από σπουδαστές/σπουδάστριες των ΑΕΝ και υποστηρίζονται ανελλιπώς μέχρι σήμερα.

Με γράμματα χωρίς έντονη γραφή, αναφέρονται τα μαθήματα χαμηλής ζήτησης, από σπουδαστές/σπουδάστριες των ΑΕΝ , τα οποία προσφέρονται περιστασιακά, όποτε ζητηθούν.

Η σήμανση ΤΟΡ ! δίπλα σε κάποιο μάθημα, σημαίνει ΑΠΟΛΥΤΗ επιτυχία σε κάθε εξεταστική περίοδο, ή κοντά στο 100 %

Η σήμανση ΤΟΡ δίπλα σε κάποιο μάθημα, σημαίνει επιτυχία σε κάθε εξεταστική περίοδο, τουλάχιστον 90 %

Η σήμανση ** δίπλα σε κάποιο μάθημα, σημαίνει επιτυχία σε κάθε εξεταστική περίοδο, τουλάχιστον 80 %

 Η σήμανση * δίπλα σε κάποιο μάθημα, σημαίνει επιτυχία σε κάθε εξεταστική περίοδο, τουλάχιστον 70 % 

Α΄ εξάμηνο

Αποτελεί εξάμηνο γνωριμίας κυρίως με τον Ακαδημαϊκό χώρο και τις απαιτήσεις του, ενώ η γνωριμία με το αντικείμενο σπουδών περιορίζεται σε μια αρχική γενική εικόνα.

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Μαθηματικά I (TOP)
 • Φυσική I (**)
 • Ναυτιλία I – Ναυτική Γεωγραφία (TOP)

MHXANIKΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Μαθηματικά I (**)
 • Φυσική Ι (ΤΟΡ !)
 • Χημεία (**)
 • Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (*)
 • Ναυπηγία I – Ναυτιλιακές Γνώσεις (TOP)
 • Ναυτική Μηχανολογία (**)
 • Μηχανολογικό Σχέδιο I (TOP)

Δημιουργούμε το γνωστικό υπόβαθρο των θετικών μαθημάτων, καθώς αποτελούν τη βάση για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων υποδομής και ειδικότητας.

 
 

Β΄ εξάμηνο

Εξάμηνο ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς εισάγονται μαθήματα υποδομής και ειδικότητας, ενώ καθορίζει , σε συνδυασμό με το Α΄ εξάμηνο, αν ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να εκτελέσει το 1ο εκπαιδευτικό ταξίδι.

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Μαθηματικά II (TOP)
 • Φυσική II (TOP)
 • Ναυτιλία II (TOP)
 • Ναυτικές Επικοινωνίες I (**)
 • Ναυτική Μετεωρολογία I (ΤΟΡ)
 • Ναυπηγία – Σχέδιο I (**)

MHXANIKΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Μαθηματικά II & Στατιστική (**)
 • Φυσική II (TOP !)
 • Εφ. Θερμοδυναμική I (TOP)
 • Αντοχή Υλικών (**)
 • Μηχανική ρευστών I (TOP !)
 • Ναυτικές Μηχανές (ΤΟΡ)
 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου I – Δίκτυα (TOP !)

Εστιάζουμε στο μεθοδολογικό επίπεδο, για την επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα περισσότερα μαθήματα.

 
 

Αν χρειάζεσαι βοήθεια σε κάποιο μάθημα εξαμήνου το οποίο δεν εμφανίζεται στις λίστες, επικοινώνησε μαζί μας να συζητήσουμε.

Γ΄ εξάμηνο

Στο εξάμηνο αυτό, μετά την επιστροφή από το 1ο εκπαιδευτικό ταξίδι, εισάγονται νέα  μαθήματα υποδομής και ειδικότητας, μέσω των οποίων επιχειρείται εμβάθυνση στο αντικείμενο της ναυτικής τέχνης.

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Φυσική ΙΙΙ (ΤΟΡ !)
 • Ναυτικές Μηχανές & Μηχανήματα (ΤΟΡ !)

MHXANIKΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ   (ΤΟΡ !)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές I (ΤΟΡ)
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (ΤΟΡ !)
 • Ηλεκτρονικά (**)
 • Τεχνολογία Υλικών (ΤΟΡ !)

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στο συνδυασμό θεωρητικής και βιωματικής μάθησης, με χρήση ειδικά διαμορφωμένων μεθοδολογιών.

Δ΄ εξάμηνο

Το εξάμηνο αυτό περιλαμβάνει  συνδυασμό μαθημάτων υποδομής και ειδικότητας, με σκοπό περεταίρω εμβάθυνση και κατανόηση λειτουργιών, σε επίπεδο ναυτικής τέχνης.

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Ναυτιλία IΙΙ (**)
 • Ναυτικό Δίκαιο ΙΙ (ΤΟΡ)
 • Ναυτική Μετεωρολογία II (ΤΟΡ)
 • Ηγεσία & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΤΟΡ)

MHXANIKΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική II (ΤΟΡ !)
 • Στοιχεία Μηχανών (ΤΟΡ)
 • Ψηφιακά Συστήματα – Δίκτυα Υπολογιστών (*)
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΤΟΡ !)
 • Μηχανική Ρευστών II (ΤΟΡ !)
 • Ατμοπαραγωγοί (**)

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στο συνδυασμό θεωρητικής και βιωματικής μάθησης, με χρήση ειδικά διαμορφωμένων μεθοδολογιών.

Είμαστε δίπλα σου, για κάθε θέμα σχετικό με τις σπουδές σου στις ΑΕΝ και την καριέρα σου, μετά τις ΑΕΝ.

Προγραμμάτισε μια συνάντηση, έλα να μας γνωρίσεις & να μιλήσουμε από κοντά !

E΄ εξάμηνο

Στο προτελευταίο εξάμηνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ειδικότητας, ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν σημαντικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του πλοίου και το αξιόπλοο αυτού.

 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Ευστάθεια Πλοίου I (**)
 • Μεταφορά Φορτίων I (**)

MHXANIKΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Ναυπηγία II (ΤΟΡ !)
 • Καύσιμα – Λιπαντικά (ΤΟΡ !)
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου I (ΤΟΡ !)
 • Ατμοστρόβιλοι (ΤΟΡ)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές II (ΤΟΡ)
 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου II – Μεταφορά Υγρών Φορτίων (ΤΟΡ !)

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στη χρήση εξειδικευμένων μεθοδολογιών σε συνδυασμό με συνεχή εξάσκηση, βιωματική μάθηση και χρήση ΤΠΕ.

ΣΤ΄ εξάμηνο

Αποτελεί το εξάμηνο της εκπλήρωσης των οραμάτων και της δικαίωσης των επιλογών και κόπων κάθε σπουδαστή/σπουδάστριας. Περιλαμβάνει μόνο μαθήματα ειδικότητας. Ακολουθεί το 2ο εκπαιδευτικό ταξίδι (υπό όρους). Μετά το τέλος του ταξιδιού, εάν δεν οφείλονται μαθήματα, ακολουθεί η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του / της αποφοίτου.

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Ευστάθεια Πλοίου II – Κοπώσεις (**)
 • Μεταφορά Φορτίων II (**)

MHXANIKΩΝ

Μαθήματα στα οποία έχουν υποστηριχθεί σπουδαστές/σπουδάστριες , την περίοδο 2019 - 2023

 • Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου III – Συστήματα Εκφόρτωσης (ΤΟΡ !)
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης III & Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου (ΤΟΡ !)
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου II  (ΤΟΡ !)
 • Ψυκτικές – Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Αερισμός (ΤΟΡ !)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων (ΤΟΡ !)

Η επιτυχής αντιμετώπισητων δυσκολιών που παρουσιάζονται στα μαθήματα, στηρίζεται στη χρήση εξειδικευμένων – ειδικά διαμορφωμένων μεθοδολογιών σε συνδυασμό με συνεχή εξάσκηση, βιωματική μάθηση και χρήση ΤΠΕ.

Επέλεξε εσύ τον τρόπο υποστήριξης που σε εξυπηρετεί : 

με φυσική παρουσία,  μέσω  υπολογιστή, ή με μεικτή  μάθηση.

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο : ΕΠΙΤΥΧΙΑ !