ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ

Τομείς: Μηχανολογικός – Ηλεκτρολογικός – Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Β΄& Γ΄ ΤΑΞΗ

Κατά το σχολικό έτος 2022 – 23, το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει στους μαθητές των τάξεων Β΄ &  Γ΄ ΕΠΑ.Λ , τους ακόλουθους κύκλους υποστήριξης και οργάνωσης σπουδών:

  • Υποστήριξη & οργάνωση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας. 
  • Υποστήριξη & οργάνωση των μαθημάτων ειδικότητας τα οποία ΔΕΝ εξετάζονται πανελλαδικά (δευτερεύοντα μαθήματα) για όσους μαθητές επιθυμούν, σε τακτική ή έκτακτη βάση, μετά από συνεννόηση με το Κέντρο.

Αναλυτικά, υποστηρίζουμε τις ακόλουθες ειδικότητες:

Τομέας  Μηχανολογίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οχημάτων

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

2. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Τομέας  Ηλεκτρολογίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤεχνικός Ηλεκτρονικών, υπολογιστικών συστημάτων , εγκαταστάσεων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών

1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Στα προγράμματα δεν γίνεται αναφορά σε φύλλα έργου και επαναληπτικά διαγωνίσματα, καθώς θεωρείται αυτονόητο ότι διεξάγονται, βάσει της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που διέπει το ΚΥΟΝΣ Διάπλους  και δεν επιδέχονται προβολής !

Τέλος, το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα πενταμελών ομάδων (5 μαθητές)Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.