Τομέας Ναυτιλιακών Σπουδών

Πλοίαρχοι & Μηχανικοί Ε.Ν

                        Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ :  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ … ΟΝΕΙΡΟ, ΞΕΚΙΝΑ !

Η επιλογή της κατεύθυνσης, αποτελεί για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ το έναυσμα για την κατάκτηση των στόχων που έχουν θέσει αναφορικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κέντρου, βασισμένο στο τρίπτυχο Μέθοδος – Εξάσκηση – Καινοτομία, βοηθά τους μαθητές:

 • Nα οργανώσουν και να κατανοήσουν την εξεταστέα ύλη, η οποία θα τους οδηγήσει στη Σχολή της πρώτης επιλογής τους.

 • Να αναπτύξουν τη συνθετική τους ικανότητα.

 • Να λάβουν την κατάλληλη Ακαδημαϊκή & Επαγγελματική κουλτούρα, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα και να αγαπήσουν βαθύτερα το αντικείμενο που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν.

Οι σημειώσεις , τα σύγχρονα εκπαιδευτικά βοηθήματα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις κάθε ειδικότητας, οι συνεχείς εργασίες και προσομοιώσεις, ο υπεύθυνος καθηγητής για κάθε ειδικότητα και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι  επαγγελματικού προσανατολισμού, αποτελούν τα ισχυρά «εργαλεία» του ΚΥΟΝΣ Διάπλους για την επίτευξη του στόχου των μαθητών μας.

Β’ τάξη – Σχολικό έτος 2024 – 25

Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει σε μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης :

 • Διετή κύκλο Υποστήριξης & Οργάνωσης των  μαθημάτων ειδικότητας, τα οποία εξετάζονται σε Πανελλαδικό επίπεδο. 
 • Υποστήριξη & οργάνωση των μαθημάτων ειδικότητας τα οποία ΔΕΝ εξετάζονται πανελλαδικά (δευτερεύοντα μαθήματα) για όσους μαθητές επιθυμούν, σε τακτική ή έκτακτη βάση, μετά από συνεννόηση με το Κέντρο.
 • Μηνιαία Επαναληπτικά διαγωνίσματα
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών εξετάσεων, σε 5 φάσεις 
                              Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων μαθημάτων & εγγραφών  στα  τμήματα διετούς  προετοιμασίας:

Παρασκευή  11  Οκτωβρίου  2024 

 

Το ταξίδι προς το στόχο : ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Καλοκαίρι 2024)

Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει σε μαθητές/μαθήτριες που οι ολοκλήρωσαν τη Β΄ τάξη και θέλουν να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στην εξεταστέα ύλη, κύκλο εντατικής θερινής προετοιμασίας διάρκειας 6 εβδομάδων, ο οποίος περιλαμβάνει:
 • Υποστήριξη & Οργάνωση των  μαθημάτων ειδικότητας. 
 • Υποστήριξη & Οργάνωση των  Μαθηματικών, εφόσον επιθυμούν.
Ο εντατικός κύκλος θερινών μαθημάτων, προσφέρεται υπό μορφή Ομαδοσυνεργατικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ):
 • με φυσική παρουσία
 • μέσω υπολογιστή
 • με τη μέθοδο μεικτής μάθησης
Η χρονική διάρκεια κάθε Ο.Σ.Σ είναι 180΄, με ένα διάλλειμα 10΄στη μέση του χρόνου.
Μετά το τέλος κάθε μαθήματος , οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στη βιβλιοθήκη του ΚΥΟΝΣ Διάπλους για μελέτη και εξάσκηση !
Οι μαθητές/μαθήτριες που παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσω υπολογιστή, αμέσως μετά το μάθημα, μελετούν και εξασκούνται με εργασία από την τράπεζα θεμάτων !
 
Τα δίδακτρα του εντατικού κύκλου προετοιμασίας καθορίζονται ως εξής:
420 ευρώ, για συμμετοχή στα μαθήματα ειδικότητας (36 ώρες, συνολικά)
590 ευρώ, για συμμετοχή στα μαθήματα ειδικότητας & στα Μαθηματικά (54 ώρες, συνολικά)
                                                                     Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων μαθημάτων & εγγραφών  στα θερινά τμήματα:

Παρασκευή  07 Ιουνίου 2024 

  

Γ ΄τάξη ΕΠΑ.Λ : ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Οι μαθητές των Ναυτικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ καλούνται να είναι σωστά προετοιμασμένοι, μαθησιακά και ψυχολογικά, προκειμένου να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, προαπαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Η προετοιμασία ξεκινά από τη θερινή περίοδο, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των μαθησιακών αναγκών των μαθητών, την κάλυψη των γνωστικών κενών , την άνετη κάλυψη της ύλης και την εξοικείωση τους με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εξειδικευμένοι – έμπειροι συνεργάτες μας, οι οργανωμένες σημειώσεις ανά μάθημα , τα φύλλα έργου & τα συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης, προσφέρουν ολοκληρωμένη προετοιμασία με στόχο την επιτυχία των μαθητών μας στην πρώτη σχολή προτίμησής τους ! 

Γ ‘ τάξη – Σχολικό έτος 2024 – 25

Το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει σε μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στη Γ΄ τάξη χειμερινό κύκλο Υποστήριξης & Οργάνωσης των  μαθημάτων ειδικότητας, τα οποία εξετάζονται σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

Ο χειμερινός κύκλος προετοιμασίας , προσφέρεται υπό μορφή Ομαδοσυνεργατικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ):

 • με φυσική παρουσία

 • μέσω υπολογιστή

 • με τη μέθοδο μεικτής μάθησης

Η χρονική διάρκεια κάθε Ο.Σ.Σ είναι 120΄, με ένα διάλλειμα 5΄στη μέση του χρόνου.
 
Ο χειμερινός κύκλος προετοιμασίας, περιλαμβάνει:
 • Εβδομαδιαία Άσκηση Αυτοαξιολόγησης, μετά από κάθε διδακτική ενότητα
 • Εβδομαδιαίες Εργασίες
 • Μηνιαία Επαναληπτικά διαγωνίσματα
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών εξετάσεων, σε 5 φάσεις
 • Συμμετοχή σε Πανελλαδικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εξετάσεων

 Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων – εγγραφών  στα χειμερινά τμήματα προετοιμασίας  :

Τρίτη  10  Σεπτεμβρίου  2024     

 

Β΄ ΤΑΞΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα 3 – 5 μαθητών/μαθητριών.
Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.΄

Έναρξη κύκλου :  15/10/2024

Λήξη κύκλου :     15/06/2025

                      Μηνιαία δίδακτρα : 200 Ευρώ                                         ΕΓΓΡΑΦΗ + ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                      (Έντυπο & Ψηφιακό): 100 Ευρώ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ  (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν)2.0 ΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν)2.0 ΩΡΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Κοινό μάθημα)

1.5  ΩΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ανά ειδικότητα3.5 ΩΡΕΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ – ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα 3 – 5 μαθητών/μαθητριών.
Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Έναρξη κύκλου : 16 /09/2024

Λήξη κύκλου :   16/06/2025

Μηνιαία δίδακτρα : 270 Ευρώ

                    ΕΓΓΡΑΦΗ + ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                      (Έντυπο & Ψηφιακό): 140 Ευρώ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ2.0  ΩΡΕΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ &  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ2.0  ΩΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ4.0  ΩΡΕΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ – ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καλοκαίρι 2024

Έναρξη κύκλου : 10/06/2024

Λήξη κύκλου :    20/07/2024

Δίδακτρα κύκλου: 420-590 Ευρώ

                  ΕΓΓΡΑΦΗ + ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                      (Έντυπο & Ψηφιακό): 140 Ευρώ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν)
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν) 
3.0 ΩΡΕΣ
                       ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ                         (Κοινό μάθημα ειδικότητας) 3.0 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3.0 ΩΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ανά ειδικότητα 9.0 ΩΡΕΣ

 

Γ΄ ΤΑΞΗ  – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα 3 – 5 μαθητών/μαθητριών.
Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Έναρξη κύκλου : 16 /09/2024

Λήξη κύκλου :   16/06/2025

Μηνιαία δίδακτρα : 270 Ευρώ

                     ΕΓΓΡΑΦΗ + ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                      (Έντυπο & Ψηφιακό): 140 Ευρώ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2.0 ΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ2.0 ΩΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ4.0 ΩΡΕΣ