ΝΑΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ & ΕΠΑ.Λ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πλοίαρχοι & Μηχανικοί Ε.Ν

Β’   &   Γ’   ΤΑΞΗ

Κατά το σχολικό έτος 2022 – 23, το ΚΥΟΝΣ Διάπλους προσφέρει στους μαθητές των τάξεων Β΄ &  Γ΄ Ναυτικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ , τους ακόλουθους κύκλους υποστήριξης και οργάνωσης σπουδών (εβδομαδιαίες ώρες):

  • Υποστήριξη & οργάνωση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας. 
  • Υποστήριξη & οργάνωση των μαθημάτων ειδικότητας τα οποία ΔΕΝ εξετάζονται πανελλαδικά (δευτερεύοντα μαθήματα) για όσους μαθητές επιθυμούν, σε τακτική ή έκτακτη βάση, μετά από συνεννόηση με το Κέντρο.

Στα προγράμματα δεν γίνεται αναφορά σε φύλλα έργου και επαναληπτικά διαγωνίσματα, καθώς θεωρείται αυτονόητο ότι διεξάγονται, βάσει της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που διέπει το ΚΥΟΝΣ Διάπλους  και δεν επιδέχονται προβολής !

Τέλος, το εβδομαδιαίο ωράριο αναφέρεται  σε  τμήματα πενταμελών ομάδων (5 μαθητές)Για ομάδες με λιγότερους μαθητές  ή  ιδιαίτερα  μαθήματα, οι εβδομαδιαίες ώρες αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Β΄ ΤΑΞΗ 

Έναρξη κύκλου :  02/10/2023

Λήξη κύκλου :     02/06/2024

Μηνιαία δίδακτρα : 190 Ευρώ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ  (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν)1.5  ΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν)1.5  ΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ(Κοινό μάθημα ειδικότητας)1.5  ΩΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ανά ειδικότητα3.0  ΩΡΕΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν – ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Έναρξη κύκλου : 11 /09/2023

Λήξη κύκλου :   11/06/2024

Μηνιαία δίδακτρα : 260 Ευρώ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ2.0  ΩΡΕΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ &  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ2.0  ΩΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ4.0  ΩΡΕΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ – ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Έναρξη κύκλου : 12/06/2023

Λήξη κύκλου :    21/07/2023

Δίδακτρα κύκλου: 380 Ευρώ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν)2.5 ΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν) 2.5 ΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Κοινό μάθημα ειδικότητας) 2.5 ΩΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ανά ειδικότητα 5.0 ΩΡΕΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν – ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Έναρξη κύκλου : 11 /09/2023

Λήξη κύκλου :   11/06/2024

Μηνιαία δίδακτρα : 260 Ευρώ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2.0 ΩΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ2.0 ΩΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ4.0 ΩΡΕΣ